Privacy- en cookieverklaring van de Nederlandse Sales Academie

De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement staat wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers. Het is ook van toepassing op werknemers van de Nederlandse Sales Academie en op mensen die een baan zoeken.

Dit Privacy statement is voor het laatst aangepast op 2 september 2022.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen je persoonlijke gegevens wanneer je contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website. We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om jou informatie te verstrekken over onze producten/dienstverlening en om deze dienstverlening in wederzijds belang te kunnen blijven leveren. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en mensen die een baan zoeken of in ons bedrijf werken.

De Nederlandse Sales Academie verwerkt bijvoorbeeld de persoonsgegevens die direct noodzakelijk zijn om de gewenste dienstverlening te kunnen leveren. Het gaat bijvoorbeeld over gegevens bij aanmelding voor een training of coaching, een informatie-aanvraag, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op een andere manier contact met ons opneemt.

Daarnaast verwerken wij ook indirecte persoonsgegevens zoals IP-adres, sessie ID, gegevens over jouw activiteiten op onze website, type device (computer, tablet, smartphone, et cetera), internetbrowser en besturingssysteem.

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).
Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@salesacademie.nl Op jouw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

Welke soorten persoonlijke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die relevant zijn voor de betreffende dienstverlening of training. Naast de naam en contactgegevens van het bedrijf gaat het om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, factuurgegevens en e-mailadres. Daarnaast verzamelen en verwerken we feedback over de training en coaching, gegevens t.b.v. certificering en persoonsgegevens in het kader van aanwezigheid, eventuele resultaten en of de opleiding of training (met goed resultaat) is afgerond.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens

De Nederlandse Sales Academie gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen training of opleiding;
 • het verzorgen van de door jou gekozen training of opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om je onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om je de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren;
 • en om te voldoen aan op de Nederlandse Sales Academie rustende wet- en regelgeving.

Website

Als je op de website een contactformulier invult, je inschrijft voor een training, online een brochure of andere publicatie van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Jouw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. Jouw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de door jou aangevraagde informatie of voor de inschrijving voor een van onze trainingen.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met namen het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij  hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Sollicitatie

Als je solliciteert naar een baan bij de Nederlandse Sales Academie, verzamelen wij de gegevens die je verstrekt tijdens het aanvraagproces. De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). verzamelt of verwerkt geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, zoals openbare unieke identificatiegegevens of gevoelige persoonlijke gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn

De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor jou én voor ons. We hebben daarom technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van de huidige beveiligingstechnieken, beveiligde servers, afspraken met onze IT-leveranciers en hebben wij een speciale functionaris gegevensverwerking aangesteld.

Om je een indruk te geven van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in jouw adresbalk)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat je kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)

We slaan persoonlijke gegevens op zolang we dit nodig achten om het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld te vervullen. Hierbij houden we ook rekening met onze behoefte om jouw vragen te beantwoorden of mogelijke problemen op te lossen. Dit betekent dat we jouw persoonlijke gegevens kunnen bewaren voor een redelijke periode na jouw laatste interactie met ons. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn, zullen we deze op een veilige manier verwijderen. De gegevens voor sollicitanten worden 4 weken bewaard en voor alle overige gegevens hanteert De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). een bewaartermijn van 7 jaar.

De rechten op persoonlijke gegevens

Bij De Nederlandse Sales Academie neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). heeft iedereen de volgende rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens:

 • het recht om een kopie van jouw persoonlijke gegevens aan te vragen die de Nederlandse Sales Academie van
  je heeft;
 • het recht om de Nederlandse Sales Academie te verzoeken jouw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn;
 • het recht om te verzoeken dat jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer het voor de Nederlandse Sales Academie niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Bijvoorbeeld jouw toestemming om e-marketingcommunicatie te ontvangen;
 • het recht om de Nederlandse Sales Academie te verzoeken om jouw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract;
 • het recht om een beperking op verdere gegevensverwerking te vragen in het geval er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, in het geval dat de gegevensverwerking gebaseerd is op legitiem belang en / of direct marketing. Elke vraag over jouw privacyrechten kunt je sturen naar info@salesacademie.nl

Gebruik van cookies

Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak.

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op jouw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor je verbeteren.

CookieDoelOpslagperiode
_gat_[property-id]Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers24 uur
_gaWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikersVoor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verlangd

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op jouw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende jouw aanwezigheid op onze website te onthouden of je wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we jouw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan je getoond.

CookieDoelOpslagperiode
PrivacyCookieNoticeWordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan26 maanden

Wil je bewerkstelligen dat jouw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt jouw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kun je alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door jou gebruikte internetbrowser.

Onderstaand tref je een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeer je de link toebehorende tot de internetbrowser die je gebruikt, dan word je doorverwezen naar een webpagina alwaar je de instellingen van jouw webbrowser kunt aanpassen en alwaar je cookies kunt verwijderen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden mogelijk een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Jouw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd.  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden

Wij delen, verkopen, verhuren of verhandelen jouw informatie niet met derden zonder jouw toestemming. Wel geven wij benodigde persoonlijke informatie door aan serviceproviders en geassocieerde organisaties met het doel om de service en afspraken over de wijze van dienstverlening en inzet van (leer)middelen na te komen. We zijn er verantwoordelijk voor dat derden zich houden aan Privacy statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door de Nederlandse Sales Academie geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van de Nederlandse Sales Academie) tussenkomst toe is benodigd.

Links

Op de website van de Nederlandse Sales Academie worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. de Nederlandse Sales Academie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wens je daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Nederlandse Sales Academie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De toepasselijke versie is altijd te vinden op onze website. Wij informeren je per mail en via de website indien er sprake zal zijn van meer indringende wijzigingen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

We horen het natuurlijk graag als je niet tevreden bent met de manier waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt of wanneer er privacy gerelateerde vragen zijn. Je kunt hiervoor direct contact opnemen met de speciale functionaris gegevensverwerking via info@salesacademie.nl.

Nederlandse Sales Academie B.V.
Henry Dunantweg 28
2402 NR Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 – 22 40 07
E-mail: info@salesacademie.nl
KvK: 51454025