Hoe werkt het Q4 DISC gedragsprofiel?

De Nederlandse Sales Academie werkt in veel trainingen en opleidingen met het gevalideerde Q4 DISC gedragsprofiel; een krachtig instrument dat het verschil meet tussen iemands natuurlijke en aangepaste gedrag. Hiermee krijg je inzicht in het denken, handelen en communiceren van jezelf en anderen. Collega’s begrijpen elkaar en gaan beter met elkaar communiceren en samenwerken. Ze vullen elkaar aan in plaats van met elkaar te botsen. Hierdoor stijgen de resultaten van de organisatie. Het gedragsprofiel is een belangrijk hulpmiddel om dit te bereiken.

Wat doet het?

DISC geeft vooral inzicht in ons eigen gedrag en in de verschillen tussen mensen. Wat het Q4 DISC gedragsprofiel waardevoller maakt dan de gemiddelde gedragstest, is dat het een verschil meet tussen ons natuurlijke en ons aangepaste gedrag. Het is dus niet zomaar een momentopname.

Het geeft antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe communiceer je?
  • Hoe gedraag je je van nature?
  • Hoe ga je om met situaties onder druk?
  • Hoe reageer je onbewust op situaties?
  • Hoe ervaar je anderen?
Maak kosteloos uw eigen beknopte Q4 DISC gedragsanalyse

DISC maakt onderscheid tussen introvert en extravert en tussen taakgericht en mensgericht. Het is een hulpmiddel om elkaar beter te begrijpen. Het ene gedrag kan in een specifieke situatie en functie handiger zijn om een doel te bereiken dan ander gedrag.

Als we weten welk gedrag we vertonen en we herkennen dat ook bij anderen, dan kunnen we dat gebruiken om op een effectieve manier samen te werken. We kunnen ons gedrag afstemmen op de gesprekspartner en de situatie. Als dat lukt, dan gaan we veel meer met elkaar bereiken. Wie dit niet doet, of er het inzicht simpelweg niet in heeft, zal vaker botsen met gesprekspartners en moeilijker zijn doel bereiken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het profiel beschrijft uw eigen gedragsstijl. Je vult online een vragenlijst in, dat duurt ongeveer een kwartier. Antwoorden zijn daarbij nooit goed of fout. Hieruit komt uw persoonlijke gedragsprofiel naar voren. Dit profiel leggen we vast in een rapport, dat in verschillende vormen beschikbaar is. Het varieert van een (kosteloze) algemene beschrijving tot een uitgebreid rapport inclusief overzichtelijke grafieken.

Waar is het nog meer voor te gebruiken?

Het gedragsprofiel is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Dit kan op persoonlijk of op team niveau. Enkele voorbeelden waar we, naast onze trainingen en opleidingen, DISC succesvol inzetten:

  • Teambuilding sessies
  • Coaching
  • Mediation
  • Werving en selectie

Wil je meer weten? Neem contact op met een van onze studieadviseurs via 0172 – 22 40 07.