Opleiden met visie

Mensen en organisaties ontwikkelen betekent bij Nederlandse Sales Academie meer dan vaardigheden trainen en kennis bijspijkeren. Door ook aan de slag te gaan met zelfvertrouwen, motivatie, zelfkennis en doorzettingsvermogen krijg je meer grip op je functie als commerciële professional.

De praktijk van deelnemers in jouw organisatie staat centraal bij onze trainingen en opleidingen. Wat heeft een medewerker nodig in zijn of haar specifieke situatie? Dat is ons uitgangspunt. Naast kennis zijn vooral nieuwe inzichten en vaardigheden belangrijk voor ontwikkeling en positieve gedragsverandering. Wat deelnemers vandaag leren, is morgen toepasbaar in de praktijk. Dat staat centraal in onze aanpak en dat zie je direct terug in de organisatie.

Onze missie is het verbeteren van de commerciële resultaten van onze opdrachtgevers. Dit doen we door de ontwikkeling van de betreffende medewerkers uiterst effectief en volledig te faciliteren. Wij richten ons op iedereen met klantcontact.

In onze visie is een leerproces pas afgerond als iemand zelf zijn effectiviteit verder kan vergroten. Dat kan hij doen als hij niet alleen de technieken kent, maar ook de achterliggende principes begrijpt. Alle trainers bij de Nederlandse Sales Academie worden opgeleid in ons eigen didactisch concept. Wij staan ervoor dat de deelnemende professional zijn gedrag in de praktijk zelf leert te variëren en verfijnen, waardoor het leerproces voortduurt na de training en de verandering blijvend is.

Laat talenten groeien

Met deze visie en aanpak groeien de talenten van iedereen binnen jouw organisatie. Naast ons basisprogramma van opleidingen zorgen wij ook voor maatwerk. Geen kant-en-klaar ‘programma voor talentontwikkeling’, maar afgestemd op de behoeften in jullie organisatie en op de praktijk van de medewerkers. Onze trainers maken een vertaling vanuit jullie missie, visie en strategie. Zo herkennen jouw mensen zich direct in de aanpak en lesstof. Dan kunnen talenten verder groeien en dat heeft een positief effect op de resultaten én het werkplezier.

Onze specialisatie in sales en klantgerichtheid maakt dat we ons kunnen focussen op resultaat voor jullie organisatie. Gedrag waarmee het beoogde effect bereikt gaat worden, vormt het vertrekpunt. Vaardigheden vragen om ontwikkeling. Wij laten ons voorstaan om niet alleen de brug te slaan tussen de benodigde vaardigheden en de gewenste prestatie maar ook het daadwerkelijk kunnen en willen toepassen in de praktijk. Niets is zo lastig om nieuw gedrag blijvend toe te passen. De praktijk is altijd weerbarstiger en eigen plafonds vormen een blokkade. Om die reden stopt onze begeleiding niet na de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden.

Wij ondersteunen deelnemers graag in het daadwerkelijk kunnen en vooral willen toepassen van het nieuwe gedrag in de praktijk. Hierdoor wordt het beoogde resultaat blijvend bereikt.

Vanzelfsprekend gaat onze visie op ontwikkelen nog verder. Zeker wanneer wij worden betrokken bij jullie commerciële doelen. Graag nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek, om gezamenlijk te komen tot ideeën voor talentontwikkeling en meer resultaat binnen uw organisatie. Bel ons voor een afspraak: 0172 – 22 40 07.

Ja, neem contact met mij op