Meer dan alleen een opleiding of training

Een training staat niet op zichzelf. Is er een wens om te trainen? Dan is er een wens om beter te functioneren. Daar is een veranderproces voor nodig, beginnend vanaf het moment van aanmelden en doorlopend tot ver nadat een training of opleiding is afgerond.

Prestaties worden geleverd door competente mensen. Iemand is competent als hij of zij de kennis, de vaardigheden én bereidheid heeft om te doen wat nodig is om een resultaat te behalen. Deze bereidheid speelt een cruciale rol in prestatiemanagement, want dat iemand iets kan, wil nog niet zeggen dat hij dit in de praktijk ook doet.

Bekwaamheid als basis

Om prestaties te kunnen leveren, heb je kennis en vaardigheden nodig. Die zorgen samen voor je bekwaamheid. Wil je andere resultaten realiseren? Dan heb je inzicht nodig in wat je anders moet doen. Met dat inzicht kan je vervolgens de benodigde vaardigheden trainen.
Bereidheid als sleutel

Waarom stellen we vaak bepaald gedrag uit? We weten dat we klanten moeten bellen, maar vinden redenen om dit niet te doen. Kortom, het volstaat niet om alleen de bekwaamheid te ontwikkelen. In onze visie is aandacht voor de bereidheid minstens zo belangrijk.
Leren begint pas echt op de werkplek. Daar moeten mensen hun oude gewoonten zien te overwinnen en bestaande patronen doorbreken. Mensen veranderen hun gedrag alleen wanneer zij daartoe gemotiveerd zijn.

Het persoonlijk voordeel uit nieuw gedrag kan bijzonder worden versterkt door de organisatie. Naast effectiviteit en efficiëntie streven mensen namelijk ook waardering en zingeving na. Wat waardevol en zinvol is, leiden mensen onder meer af van waar hun omgeving aandacht voor heeft of wat ze in hun omgeving beloond zien worden.

Door het organiseren van voldoende aandacht voor bepaalde prestaties, versterk je de motivatie van de medewerkers. De Nederlandse Sales Academie betrekt daarom ook de omgeving van de medewerker, zoals de leidinggevende. Hiermee vergroot je sterk de bereidheid voor het toepassen van het nieuwe gedrag.

Aan de slag

Uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding of training begint het leertraject. Dan krijgen deelnemers toegang tot het lesmateriaal en zetten we ze aan het denken over het gewenste leerdoel van deze training of opleiding.

Online leerplatform

Tijdens de training gaan de deelnemers met de vaardigheden en gedragspatronen aan de slag. Tussen de trainingsdagen in houden de deelnemers en de trainer contact met elkaar via ons online leerplatform. Op deze manier wordt het toepassen van het geleerde in de praktijk alleen maar versterkt. Na de training komt het op de borging van het geleerde aan. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe kennis daadwerkelijk wordt toegepast, behouden de deelnemers tot twaalf maanden na de training toegang tot het online leerplatform. Daar kunnen ze de theorie terugvinden, ervaringen delen en e-¬coaching krijgen van de trainer.

Ongelimiteerd herhalen

Niet bij iedereen lukt het veranderen in één keer. Sommige mensen vallen terug in oude patronen of willen bepaalde kennis of vaardigheden nog eens opfrissen of oefenen in een veilige omgeving. Bij de Nederlandse Sales Academie mag elke deelnemer de gevolgde training of opleiding ongelimiteerd herhalen. Hiervoor rekenen wij enkel de locatiekosten en het lesmateriaal.

Persoonlijke coach

Heeft een deelnemer tijdens zijn ontwikkelproces behoefte aan verdere verdieping of een vervolg om het geleerde nog beter te borgen? Onze studieadviseurs staan graag klaar om te adviseren over een mogelijk vervolgtraject. Daarnaast is ook ‘coaching on the job’ mogelijk, waarbij een coach letterlijk met de medewerker meekijkt en hem verder op weg helpt. Wij blijven ook na afloop van een training of opleiding meedenken met de deelnemers.

Wil je van gedachten wisselen over de ontwikkeling van jullie team(s) of de koers van de organisatie? Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek. Bel 0172 – 22 40 07 of stuur een e-mail naar studieadvies@salesacademie.nl.