Trainen naar Essentie

In onze visie is een leerproces pas afgerond als iemand zelf zijn effectiviteit verder kan vergroten doordat hij niet alleen de toe te passen technieken kent, maar de achterliggende principes begrijpt. Alle trainers bij de Nederlandse Sales Academie worden opgeleid in ons eigen didactisch concept ‘Trainen naar Essentie’. Regelmatig trainen wij elkaar in de toepassing ervan.

Wij staan er voor dat de deelnemende professional zijn gedrag in de praktijk zelf gaat leren variëren en verfijnen waardoor het leerproces doorloopt na de training en de verandering blijvend is.

Ja, ik wil hier meer over weten