Waarom de Nederlandse Sales Academie?

Prestaties worden geleverd door competente mensen. Competenties zijn zichtbaar in gedrag in de praktijk. Iemand is competent als hij of zij de kennis, de vaardigheden én bereidheid heeft om te doen wat nodig is om een resultaat te behalen. Deze bereidheid is een belangrijke sleutel. Dat iemand iets kan, wil nog niet zeggen dat hij dit in de praktijk ook zal doen. De Nederlandse Sales Academie staat kortom voor resultaat en zorgt bij de ontwikkeling van de medewerkers niet alleen voor de kennis en vaardigheden, maar ook voor de cruciale bereidheid.

Bereidheid

Kennis en vaardigheid zijn voorwaarden om prestaties te kunnen leveren. Om andere resultaten te realiseren moeten we ook andere dingen doen. Het ontwikkelen van deze gewenste bekwaamheid start bij het inzicht wat we anders moeten doen, gevolgd door het trainen van de benodigde vaardigheid. De Nederlandse Sales Academie bepaalt samen met je wat er echt anders moet. Dit inzicht draagt niet alleen bij aan het ontwikkelen van de juiste vaardigheden, maar draagt ook sterk bij aan de juiste motivatie voor de ontwikkeling. Wanneer de bereidheid om nieuw gedrag in te zetten een belangrijke rol speelt bij een gewenste prestatie, is er dus meer nodig dan het ontwikkelen van iemands bekwaamheid.

Leren toepassen in de praktijk

In een training of opleiding ontwikkelt een persoon zich maximaal tot het niveau ‘bewust bekwaam’. Op dit niveau van bekwaamheid is de vaardigheid nog enigszins beperkt en het grootste deel van het leerproces moet nog beginnen. Kunnen toepassen, uitproberen, verfijnen en het eigen maken van nieuw gedrag vraagt om ondersteuning op de werkvloer. Onze trainingen zijn zo opgebouwd dat zij het toepassen in de praktijk faciliteren en stimuleren.